TAK - Trenerska Akademia Kompetencji
Oferta

Jesteś w:
Strona główna
»
O nas

O nas

Trenerska Akademia Kompetencji opiera się na pomyśle wzajemnej współpracy prowadzącej za pomocą efekty synergii to zwiększenia potencjału jednostki i grupy.
Naszą misją jest jednorazowe lub powtarzalne wspieranie rozwoju poprzez odwoływanie się do źródeł własnych sukcesu oraz sięganie do zasobów zaszytych w każdym z nas.
Naszą ofertę kierujemy do placówek oświatowych, firm i przedsiębiorstw a przede wszystkim do osób indywidulanych zainteresowanych własnym rozwojem.
Nasz zespół dzięki swojej różnorodności umożliwi przeprowadzenie każdego procesu szkoleniowego, poprzedzonego audytem potrzeb i zakończonym sukcesem mierzonym nie tylko zadowoleniem uczestników ale wymiernymi i mierzalnymi efektami.

Trenerzy:

Joanna Zaremba

ekonomistka, coach ICF, trener, przedsiębiorca, audytor.
Od 2006 przeprowadziła blisko 4000 godz. szkoleń i warsztatów.
Autorka licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej, pracowników oświatowych i akademickich oraz PES i biznesu z zakresu Komunikacji, autoprezentacji.
Obecnie współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, uczelniami i firmami szkoleniowymi, gdzie prowadzi szkolenia z różnej tematyki. W ramach szkoleń zamkniętych szkoliła m.in.: ROPS, WUP, MOPR itp.
W swoich szkoleniach, warsztatach, stawia na praktyczne aspekty wiedzy poparte przykładami z własnej praktyki trenerskiej.
Autorka polityk bezpieczeństwa RODO dla NGO, Auditor Wewnętrzny QMS i ISMS (normy ISO 9001 I ISO 19011).
Od 2006 roku prowadzi organizację pozarządową – fundację prowadzącą działalność gospodarczą z oddziałami w całej Polsce.
Współautorka podręcznika: ”Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną. Podręcznik dla ROPS” - części dotyczącej przedsiębiorczości akademickiej i uczelni wyższych oraz biznesu i klauzul społecznych w PES.
Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele poprzez dostarczanie narzędzi komunikacyjnych w czterech obszarach biznesu i życia osobistego: sprzedaży i marketingu, samorealizacji.
Jej motto to słowa Jacka Walkiewicza: ”Skuteczność jest miarą prawdy.
Jeżeli człowiek nie jest w życiu skuteczny, to znaczy, że prawda, którą się posługuje, jest nieaktualna - i warto ją zmienić.”

Dorota Adam

Matematyk, trener, scraperka, informatyk, blogerka i samouk. Osoba kreatywna, pełna pasji i zarażająca pasją dzieci i dorosłych.
Od 2002 roku czynny, dyplomowany nauczyciel, od 2013 roku zajmująca się rękodziełem -scrapbookingiem. Mająca w swoim dorobku ponad 1000 prac i kilka nagród oraz kilkaset godzin warsztatowych przeprowadzonych z dziećmi i dorosłymi. Autorka i realizatorka projektu z budżetu obywatelskiego ze scrapbookingu.
Miłośnik pracy z dziećmi na zajęciach komputerowych w nauczaniu wczesnoszkolnym.
Uzyskała tytuł magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej.
Jej życiową pasją jest praca społeczna na rzecz środowiska lokalnego. Społecznie współpracowała z rodzicami, dziećmi, szkołami, przedszkolami i fundacjami działającymi na rzecz dobra dzieci. Często angażuje się w akcje charytatywne wspomagające potrzebujących.
W wolnych chwilach lubi uprawiać nordig walking oraz zarządzać swoim czasem z pomocą bullet journalu.

Bożena Gwizdała

Doświadczony nauczyciel i dyrektor szkoły, szkoleniowiec, trener.
Jej motto to słowa Jacka Walkowicza: „Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć”
Jest otwarta na innych ludzi, ciekawa świata, elastyczna i kreatywna. Nie boi się nowych wyzwań. Ma długoletnie doświadczenie jako nauczyciel w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jako dyrektor szkoły od 12 lat buduje atmosferę i przestrzeń do nowatorskiego i kreatywnego rozwoju środowiska szkolnego i lokalnego.
Posiada merytoryczne przygotowanie do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, projektami, do ewaluacji różnorodnych przedsięwzięć oraz pracy trenerskiej. Fascynuje ją człowiek i jego niekończące się zasoby. Jej pasją jest dzielenie się wiedzą, szkolenie i budowanie zespołu pracowniczego.
Jako początkujący trener bardzo chętnie przygotuje i przeprowadzi szkolenia z zakresu m. in.:
- rozwoju osobistego w tym efektywnej komunikacji, autoprezentacji i kreacji wizerunku
- zarządzania czasem
- komunikacji w biznesie,
- motywowania i zarządzania zespołem
- przywództwo, leadership i kierowanie
- komunikacji z osobami o różnych typach osobowości –inegracja
Jej eksperckim obszarem zawodowym jest edukacja i oświata, człowiek i jego miejsce w zespole, motywacja i kierowanie procesem rozwoju.
Jej życiową pasją jest praca społeczna na rzecz środowiska lokalnego, praca z osobami niepełnosprawnymi, kocha aktywny wypoczynek wśród natury z przyjaciółmi.

Konrad Beń

nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej, geografii,
trener piłki nożnej.
Od 2009 uczący w szkole wychowania fizycznego, doświadczony nauczyciel ale w dalszym ciągu otwarty na rozwój osobisty i uczniów. Wykorzystujący nowoczesne metody w uczeniu
i trenowaniu.
W pracy z dziećmi stara się przekazać im jak najlepiej posiadaną wiedzę i zachęcić je do aktywnego spędzania czasu.
Jako trener główny nacisk stawia na rozwój zawodnika, czerpanie przyjemność z „gry”,
rozwijanie inteligencji i aspektów piłkarskich ale także dobrą zabawę.
Uzyskał dyplom magistra wychowania fizycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim
- Wydział Wychowania Fizycznego. Ukończył studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i geografii.
Licencjonowany Trener UEFA B.
Stara się pomagać w rozwoju młodym ludziom. Prywatnie lubi zwierzęta domowe, czytać książki, biegać, jeździć na rowerze, grać w piłkę nożną.

Oktawia Podlecka

Trener, mentor, Project Manager, Audytor
Korzysta ze swojego praktycznego doświadczenia w pracy Project Managera branży IT oraz tworzenia procesów wewnętrznych na wielu płaszczyznach. Podczas szkoleń koncentruje się na potrzebach uczestników, często wykorzystując narzędzia Design Thinking, by wydobyć z nich ich skrywany potencjał.
Jest zarazem mentorem i szkoleniowcem w międzynarodowej organizacji Enactus, której zadaniem jest pomoc w tworzeniu projektów biznesowych odpowiedzialnych społecznie.
Zawsze otwarta i skoncentrowana na stawianych przed nią celach.
Wrażliwa na otaczający świat, na co dzień kierująca się zasadami przyświecającymi idei zero-waste.

Marta Skórska

dyplomowany pracownik socjalny, socjolog o specjalności pracy socjalnej, specjalista od zarządzania w pomocy społecznej. W ciągu 10 lat pracy w ośrodku pomocy społecznej pracowała na stanowiskach od aspiranta pracy socjalnej do starszego specjalisty pracy socjalnej. Kolejnych 20 lat spędziła prowadząc Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębicy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Filii Podkarpackiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP. Posiada certyfikat terapeuty środowiskowego. Od wielu lat prowadzi działalność scalającą środowisko osób zarządzających ŚDS-ami województwa podkarpackiego. Jej motto „Pomagać nie zapominając o sobie”. Zainteresowana jest poprawą warunków pracy opiekunów i terapeutów środowiskowych domów z równoczesnym podnoszeniem jakości świadczonych przez te domy usług. Interesują ją również tematy etyki ale i kreatywności w zawodach pomocowych. W wolnym czasie szydełkuje i czyta trillery medyczne.

Monika Skowron

pedagog ze specjalizacją praca socjalna; pracownik socjalny z 17-letnim doświadczeniem w pracy z różnymi kategoriami osób wymagających pomocy i wsparcia, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, posiada Certyfikat Europass - Mobilność w zakresie polityk publicznych w obszarze integracji społecznej; od 7 lat realizująca się na płaszczyźnie ekonomii społecznej, prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Dębicy pracując z osobami wykluczonymi, bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym w celu przywrócenia ich wiary, motywacji i siły do zmiany na lepsze swojego życia.
Ciekawa ludzi, otwarta, komunikatywna, swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystuje do pracy z każdym człowiekiem, ponieważ uważa, że w każdym jest potencjał wart odkrycia.
Prywatnie amatorka kryminałów oraz thrillerów medycznych, a także języka angielskiego.

Dorota Frankiewicz

pedagog, tyflopedagog, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. Posiada 25 letnie doświadczenie zawodowe. Współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Pełniła rolę konsultanta, koordynatora i współtwórcy Szkolnych Programów Profilaktyki oraz Programów Promocji Zdrowia i funkcję powiatowego Koordynatora ds. bezpieczeństwa. .
Współpracowała z PCPR w Kolbuszowej biorąc udział w diagnozie rodzin starających się o status rodziny zastępczej. Przez 10 lat była przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, odpowiedzialną za przeprowadzanie wywiadów z osobami uzależnionymi, kierowanie ich do specjalistycznych placówek, kierowanie spraw do sądu. Jest zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie. Bierze udział w pracach grup roboczych, przeprowadza rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy.
Corocznie zajęciami psychoedukacyjnymi obejmuje od 150-200 uczniów ze wszystkich etapów edukacyjnych. Prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych; nauczycieli, rodziców, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych.
Swoje umiejętności i wiedzę przekazuje studentom, sprawując opiekę nad praktykami .
Ukończyła wiele różnych form dokształcania m.in. studia podyplomowe z Tyflopedagogiki, studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą, kurs trenerski, kurs doskonalący umiejętności edukatorskie, I stopień Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, I i II stopień Metody Dobrego Startu. Ma doświadczenie w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia ( koordynator).
Cechuje się kreatywnością, pomysłowością, empatią i zangażowaniem.

Robert Słonina

Jest nauczycielem, tłumaczem, mentorem i trenerem. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie w Opolu. Obecnie pracuje jako dyrektor szkoły podstawowej w Pieniężnie, gdzie z zapałem buduje wysoką jakość kształcenia młodych ludzi. Na co dzień całkowicie oddany nauczaniu języka angielskiego. Przez kilka lat pracował w regionie południowego Pacyfiku, gdzie zgłębił tajniki języka Pidgin z Papui Nowej Gwinei. Jest pasjonatem lotnictwa. Interesuje się również wielokulturowością ze szczególnym uwzględnieniem kultury mieszkańców Pacyfiku.

Bartosz Kiszewski

Nauczyciel dyplomowany z zakresu IT | Ekspert MEN | Ekspert [email protected] - Sieć Edukacji Cyfrowej | Ekspert Cyfrowa Szkoła Domowa | MIE | Trener i Konsultant ORE | Egzaminator ECDL | Egzaminator OKE | Trener Wspomagania Oświaty | Współautor modyfikacji PPKZ Technik Informatyk 2017 | Trener IT freelancer | Latarnik (edukator) w projekcie PCRS | Edukator w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl | Trener w projekcie Eksperci Programowania | Trener ORKE WSiP. Posługuje się nowoczesnymi technologiami w edukacji posiada wyjątkowe podejście do dzieci i młodzieży ma zdolność do podejmowania wyzwań i nieszablonowych sposobów przekazywania wiedzy. Biegle posługuje się ECDL MSOffice, LibreOffice, GoogleDocs, GSuite Education,Office365&MSTeams, programowanie dla nauczycieli wczesnoszkolnych bezpieczeństwo cyfrowe.

Agnieszka Marekwia -Wójcik

Umysł ścisły, mgr inżynier, trenerka, egzaminatorka ECDL, trener Cisco oraz expertka Microsoft MIEE 2020/2021. Uwielbia dzielić się swoją wiedzą i wykorzystywać nowoczesne technologie w życiu codziennym .
Ciągle poszerza swoją wiedzę i dokształca się online :)) Inspiruje i monitoruje przebieg procesów informatycznych w organizacjach. Wspomaga prace przy użyciu narzędzi w chmurze. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi
Copyrights © 2020 by i-Tak.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności | Regulamin sklepu